Tuinaanleg in Almere

Wij hebben tientallen jaren ervaring in Almere en zijn dan ook zeer bekend de problematiek in deze omgeving. Ondergrondse veenlagen kunnen verzakken en op de vruchtbare klei hebben niet alle planten het naar hun zin. Tel daarbij op de soms hoge waterstand en vrijwel altijd aanwezige wind en we hebben de uitdaging samengevat. Wij hebben alle disciplines in huis om de aanleg van uw tuin in Almere te verzorgen.

Slimme oplossingen bij tuinaanleg

Onder de (polder)grond in Almere bevindt zich – onder de klei – een veenlaag. Het kenmerk van een veenlaag is dat deze kan krimpen waardoor in een tuin verzakkingen kunnen optreden. Dit is bij tuinaanleg in Almere en omgeving een belangrijk punt om rekening mee te houden. Zo bevestigen wij schuttingen – en andere niet gefundeerde bouwwerken zoals bijvoorbeeld pergola’s – niet aan de gevel. Bij een eventuele verzakking is er dan namelijk het gevaar dat de gehele constructie scheeftrekt.

Bij elke tuinaanleg in Almere houden wij rekening met eventuele toekomstige verzakkingen. Bijvoorbeeld door te bekijken of we in een later stadium een afstap in de tuin kunnen verwerken waardoor we hoogteverschillen praktisch op kunnen lossen.

aanlegalmere-4

Tuinaanleg Almere: vruchtbare klei

De korrelgrootte van klei bepaalt of het om lichte of zware klei gaat. Hoe fijner de korrel, des te zwaarder de grond. Bij een fijne korrel zijn namelijk de holtes (poriën) tussen de korrels klein waardoor vocht beter wordt vastgehouden. Om zware kleigrond te spitten, moet je daarom veel kracht zetten. Bij tuinaanleg in en rond Almere gebruikt Van Raaijen Hoveniers vaak hulpmiddelen om de zware kleigrond lichter te maken. Dat kan door te verschralen: kleigrond te mengen met zand. Dit zorgt voor een betere doorlaatbaarheid. Ook Terra-fertiel van Ecostyle verbetert de lucht- en waterhuishouding van zware kleigrond. Een ander hulpmiddel is de grond om te spitten voordat de winter zijn intrede doet. Belangrijk is om alle brokken klei daarna te laten liggen. Bij vorst zetten deze grove brokken vanwege de waterdruk uit waardoor ze in hun geheel verkruimelen.

Tuinaanleg Almere: wind en water

Bij tuinaanleg in Almere en omgeving is naast de grondsoort ook de wind altijd een aandachtspunt. In bijna elke tuin is enige vorm van beschutting gewenst. Vaak gebeurt dat in de vorm van een haag van Cupressocyparis leylandii. Deze snelgroeiende conifeer verdraagt wind en groeit probleemloos in kleigrond. Ook de hoge grondwaterstand kan in en rond Almere soms problemen geven. Bij tuinaanleg is drainage dan vaak de oplossing. Op regelmatige afstand van elkaar worden ribbeldrains in de grond gelegd en via deze drains verdwijnt overtollig water rechtstreeks in sloot of riool. In bestaande tuinen is soms verticale drainage nodig. Met een grondboor worden gaten in de bodem geboord waarin grof puin of grof grind komt. Overtollig water verdwijnt zo eenvoudig naar het dieper gelegen grondwater. Meestal werkt deze aanpak slechts een aantal jaren. Raken de gaten eenmaal verstopt dan is het boren van nieuwe gaten soms noodzakelijk.

Drainageplan en -materiaal

Heeft u vragen over tuinaanleg in Almere of omgeving?
Reageer via het contactformulier of bel ons even op telefoonnummer 036 54 70 288.